Sval Napínač měkkého patra

Český název svalu
Napínač měkkého patra
Latinský název svalu
Tensor veli palatini
Začátek svalu
Spina sphenoidalis
Úpon svalu
Aponeurosis palatina
Funkce svalu
Napíná měkké patro
Inervace svalu
N. pterygoideus medialis (n. mandibularis - . větev n. trigeminus)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly měkkého patra a hltanové úžiny