Sval Horní hltanový svěrač

Český název svalu
Horní hltanový svěrač
Latinský název svalu
Constrictor pharyngis superior
Začátek svalu
Lamina medialis (pars pterygopharyngea)
Linea mylohyoidea (zadní okraj; pars mylopharyngea)
Raphe pterygomandibularis (pars buccopharyngea)
M. transversus linguae (pars glossopharyngea)
Úpon svalu
Raphe pharyngis
Funkce svalu
Zdvihá měkké patro
Vyklenuje zadní stěnu hltanu dopředu
Inervace svalu
N. glossopharyngeus (ix.)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly měkkého patra a hltanové úžiny