Sval Dolní hltanový svěrač

Český název svalu
Dolní hltanový svěrač
Latinský název svalu
Constrictor pharyngis inferior
Začátek svalu
Cartilago cricoidea
Cartilago thyroidea
Linea obliqua cart. thyro. (pars thyropharyngea)
Úpon svalu
Raphe pharyngis
Funkce svalu
Sevření hltanu
Inervace svalu
N. vagus (x.) (ramus externus - n. laryngeus superior - ramus auricularis)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly měkkého patra a hltanové úžiny