Sval Čípkový sval

Český název svalu
Čípkový sval
Latinský název svalu
Uvulae
Začátek svalu
Aponeurosis palatina
Úpon svalu
Uvula palatina (vazivo čípku)
Funkce svalu
Mění tvar a délku čípku
Inervace svalu
N. glossopharyngeus (ix.)
N. vagus (x.)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly měkkého patra a hltanové úžiny