Sval Bodcohltanový sval

Český název svalu
Bodcohltanový sval
Latinský název svalu
Stylopharyngeus
Začátek svalu
Processus styloideus
Úpon svalu
Pharynx (zevní strana svěračů)
Funkce svalu
Zdvihá hltan
Inervace svalu
N. glossopharyngeus (ix.)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly měkkého patra a hltanové úžiny