Sval Velký bederní sval

Český název svalu
Velký bederní sval
Latinský název svalu
Psoas major
Začátek svalu
Processus transversus th12
Processus costalis l1
Processus costalis l2
Processus costalis l3
Processus costalis l4
Processus costalis l5
Discus intervertebralis th12
Corpus th12, laterální strana
Corpus l1, laterální strana
Corpus l2, laterální strana
Corpus l3, laterální strana
Corpus l4, laterální strana
Corpus l5, laterální strana
Úpon svalu
Trochanter minor
Funkce svalu
Flexe dolní končetiny
Inervace svalu
N. femoralis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly kyčelního kloubu - ventrální skupina