Sval Malý bederní sval

Český název svalu
Malý bederní sval
Latinský název svalu
Psoas minor
Začátek svalu
Corpus th12, ventrální strana
Corpus l1, ventrální strana
Úpon svalu
Eminentia iliopectinea
Funkce svalu
Inervace svalu
N. femoralis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly kyčelního kloubu - ventrální skupina