Sval Velký hýžďový sval

Český název svalu
Velký hýžďový sval
Latinský název svalu
Glutaeus maximus
Začátek svalu
Ligamentum sacrotuberale
Dorsálně od linea glutea posterior
Os sacrum, laterální okraj
Os coccygis, laterální okraj
Úpon svalu
Trochater major
Tuberositas glutea
Linea aspera
Tractus iliotibialis
Funkce svalu
Extense dolní končetiny (zadní snopce)
Abdukce dolní končetiny (přední snopce)
Addukce dolní končetiny (snopce s úponem na tuberositas glutea)
Zevní rotace dolní končetiny (zadní snopce)
Inervace svalu
N. gluteus inferior
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly kyčelního kloubu - dorsální a laterální skupina