Sval Střední hýžďový sval

Český název svalu
Střední hýžďový sval
Latinský název svalu
Glutaeus medius
Začátek svalu
Mezi linea glutea anterior et posterior
Crista iliaca
Úpon svalu
Trochater major
Funkce svalu
Abdukce dolní končetiny
Inervace svalu
N. gluteus superior
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly kyčelního kloubu - dorsální a laterální skupina