Sval Napínač stehenní povázky

Český název svalu
Napínač stehenní povázky
Latinský název svalu
Tensor fasciae latae
Začátek svalu
Spina iliaca anterior superior
Úpon svalu
Tractus iliotibialis
Condylus lateralis tibiae
Funkce svalu
Vnitřní rotace dolní končetiny
Zevní rotace bérce (jen při flexi v kolenním kloubu)
Inervace svalu
N. gluteus superior
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly kyčelního kloubu - dorsální a laterální skupina