Sval Malý hýžďový sval

Český název svalu
Malý hýžďový sval
Latinský název svalu
Glutaeus minimus
Začátek svalu
Mezi linea glutea anterior et inferior
Úpon svalu
Trochater major
Funkce svalu
Vnitřní rotace dolní končetiny (přední snopce)
Inervace svalu
N. gluteus superior
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly kyčelního kloubu - dorsální a laterální skupina