Kategorie ‘Svaly kyčelního kloubu - dorsální a laterální skupina’

Střední hýžďový sval

Malý hýžďový sval

Napínač stehenní povázky

Velký hýžďový sval