Sval Zadní šikmý sval

Český název svalu
Zadní šikmý sval
Latinský název svalu
Scalenus posterior
Začátek svalu
C5 (processus transversus/příčný výběžek)
C6
C7
Úpon svalu
Costa secunda (horní okraj)
Funkce svalu
Elevace žebra (při fixované krční páteři zdvihá druhé žebro)
Flexe (oboustranná kontrakce)
Inervace svalu
R. ventralis n. c7
R. ventralis n. c8
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly krku