Sval Střední šikmý sval

Český název svalu
Střední šikmý sval
Latinský název svalu
Scalenus medius
Začátek svalu
Axis (processus transversus/příčný výběžek)
C3
C4
C5
C6
C7
Úpon svalu
Costa prima (za sulcus arteria subclaviae)
Funkce svalu
Elevace žebra (při fixované krční páteři zdvihá první žebro)
Flexe (oboustranná kontrakce)
Inervace svalu
R. ventralis n. c3
R. ventralis n. c4
R. ventralis n. c5
R. ventralis n. c6
R. ventralis n. c7
R. ventralis n. c8
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly krku