Sval Štítojazylkový sval

Český název svalu
Štítojazylkový sval
Latinský název svalu
Thyrohyoideus
Začátek svalu
Linea obliqua cart. thyro.
Úpon svalu
Cornu majus
Funkce svalu
Táhne jazylku kaudálně (při fixaci hrtanu)
Zdvihá hrtan
Inervace svalu
Ansa cervicalis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly krku