Sval Štítohrudní sval

Český název svalu
Štítohrudní sval
Latinský název svalu
Sternothyroideus
Začátek svalu
Manubrium sterni (dorzální plocha)
Costa prima
Úpon svalu
Linea obliqua cart. thyro.
Funkce svalu
Táhne jazylku kaudálně
Fixuje jazylku
Inervace svalu
Ansa cervicalis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly krku