Sval Přední šikmý sval

Český název svalu
Přední šikmý sval
Latinský název svalu
Scalenus anterior
Začátek svalu
C3 (processus transversus/příčný výběžek)
C4
C5
C6
Úpon svalu
Tuberculum musculi scaleni anterioris
Funkce svalu
Elevace žebra (při fixované krční páteři zdvihá první žebro)
Flexe (oboustranná kontrakce)
Inervace svalu
R. ventralis n. c5
R. ventralis n. c6
R. ventralis n. c7
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly krku