Sval Malý šikmý sval

Český název svalu
Malý šikmý sval
Latinský název svalu
Scalenus minimus
Začátek svalu
C6 (processus transversus/příčný výběžek)
C7
Úpon svalu
Costa prima
Cupula pleurae
Funkce svalu
Inervace svalu
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly krku