Sval Krční kožní sval

Český název svalu
Krční kožní sval
Latinský název svalu
Platysma
Začátek svalu
Podkožní vazivo ramenní, hrudní a podklíčkové krajiny
Úpon svalu
Mandibula (kůže mandibuly/Feneis obráceně)
Funkce svalu
Napětí kůže krku
Inervace svalu
N. facialis (vii.) (ramus colli nervi facialis)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly krku