Sval Jazylkohrudní sval

Český název svalu
Jazylkohrudní sval
Latinský název svalu
Sternohyoideus
Začátek svalu
Manubrium sterni (dorzální plocha)
Úpon svalu
Cornu minus
Funkce svalu
Táhne jazylku kaudálně
Fixuje jazylku
Inervace svalu
Ansa cervicalis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly krku