Sval Jazykočelistní sval

Český název svalu
Jazykočelistní sval
Latinský název svalu
Mylohyoideus
Začátek svalu
Linea mylohyoidea
Úpon svalu
Cornu minus (corpus jazylky a druhostranný sval - spojení proužkem vaziva - raphe mylohyoidea; Linc obráceně začátek a úpon)
Funkce svalu
Deprese mandibuly (při fixované jazylce)
Zdvihá jazylku (při fixované mandibule)
Inervace svalu
N. mylohyoideus
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly krku