Sval Hlavový zdvihač

Český název svalu
Hlavový zdvihač
Latinský název svalu
Sternocleidomastoideus
Začátek svalu
Manubrium sterni (sternální část)
Clavicula
Úpon svalu
Processus mastoideus
Linea nuchae superior (zevní okraj)
Funkce svalu
Dorsální flexe hlavy a krční páteře (zadní snopce)
Lateroflexe hlavy a krční páteře (jednostranně) (jednostranná kontrakce)
Rotace hlavy a krční páteře na opačnou stranu (jednostranná kontrakce)
Flexe (přední snopce)
Inervace svalu
N. accessorius (xi.) (ramus externus - rami musculares)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly krku