Sval Dvojbříškový sval

Český název svalu
Dvojbříškový sval
Latinský název svalu
Digastricus
Začátek svalu
Fossa digastrica
Os hyoideum
Úpon svalu
Cornu minus (bříško - venter anterior)
Incisura mastoidea (bříško - venter posterior)
Funkce svalu
Deprese mandibuly (při fixované jazylce)
Zdvihá jazylku (při fixované mandibule)
Inervace svalu
N. facialis (vii.) (venter posterior)
N. mylohyoideus (venter anterior)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly krku