Sval Dlouhý hlavový sval

Český název svalu
Dlouhý hlavový sval
Latinský název svalu
Longus capitis
Začátek svalu
C3 (processus transversus/příčný výběžek)
C4
C5
C6
Úpon svalu
Pars basilaris (Linc obráceně začátek a úpon)
Funkce svalu
Lateroflexe hlavy a krční páteře (jednostranně)
Flexe (oboustranná kontrakce)
Inervace svalu
R. ventralis n. c1
R. ventralis n. c2
R. ventralis n. c3
R. ventralis n. c4
R. ventralis n. c5
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly krku