Sval Bradojazylkový sval

Český název svalu
Bradojazylkový sval
Latinský název svalu
Geniohyoideus
Začátek svalu
Spina mentalis
Úpon svalu
Cornu minus (Linc udává začátek a úpon obráceně)
Funkce svalu
Deprese mandibuly (při fixované jazylce)
Inervace svalu
N. hypoglossus (xii.)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly krku