Sval Bodcojazylkový sval

Český název svalu
Bodcojazylkový sval
Latinský název svalu
Stylohyoideus
Začátek svalu
Processus styloideus
Úpon svalu
Cornu minus (dvěma úpony)
Incisura mastoidea
Funkce svalu
Deprese mandibuly (při fixované jazylce)
Zdvihá jazylku (při fixované mandibule)
Inervace svalu
N. facialis (vii.) (ramus stylohyoideus)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly krku