Kategorie ‘Svaly krku’

Krční kožní sval

Hlavový zdvihač

Bodcojazylkový sval

Dvojbříškový sval

Bradojazylkový sval

Jazykočelistní sval

Lopatkjazylkový sval

Jazylkohrudní sval

Štítojazylkový sval

Štítohrudní sval