Sval Svislý jazykový sval

Český název svalu
Svislý jazykový sval
Latinský název svalu
Verticalis linguae
Začátek svalu
Dorsum linguae
Úpon svalu
Lingua (spodní plocha jazyka)
Funkce svalu
Prodlužuje jazyk
Zplošťuje jazyk
Inervace svalu
N. hypoglossus (xii.) (ramus linguales)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly jazyka