Sval Jazylkojazykový sval

Český název svalu
Jazylkojazykový sval
Latinský název svalu
Hyoglossus
Začátek svalu
Cornu majus
Corpus
Úpon svalu
Lingua (vzařuje zdola do postranních partií jazyka, prochází až ke sliznici)
Funkce svalu
Táhne kořen jazyka dozadu
Inervace svalu
N. hypoglossus (xii.) (rami linguales)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly jazyka