Sval Horní podélný sval

Český název svalu
Horní podélný sval
Latinský název svalu
Longitudinalis superior
Začátek svalu
Apex linguae (sagitálně pod aponeurosis linguae)
Úpon svalu
Os hyoideum
Funkce svalu
Zkracuje jazyk
Inervace svalu
N. hypoglossus (xii.) (ramus linguales)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly jazyka