Sval Dolní podélný sval

Český název svalu
Dolní podélný sval
Latinský název svalu
Longitudinalis inferior
Začátek svalu
Radix linguae
Úpon svalu
Apex linguae
Funkce svalu
Zkracuje jazyk
Inervace svalu
N. hypoglossus (xii.) (ramus linguales)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly jazyka