Sval Chrupavkojazykový sval

Český název svalu
Chrupavkojazykový sval
Latinský název svalu
Chondroglossus
Začátek svalu
Cornu minus
Úpon svalu
Lingua (vzařuje zdola do postranních partií jazyka, prochází až ke sliznici)
Funkce svalu
Stahuje kořen jazyka dolů
Inervace svalu
N. hypoglossus (xii.)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly jazyka