Sval Bradojazykový sval

Český název svalu
Bradojazykový sval
Latinský název svalu
Genioglossus
Začátek svalu
Spina mentalis
Úpon svalu
Aponeurosis linguae
Funkce svalu
Táhne jazyk vpřed
Inervace svalu
N. hypoglossus (xii.) (rami linguales)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly jazyka