Sval Velký sval prsní

Český název svalu
Velký sval prsní
Latinský název svalu
Pectoralis major
Začátek svalu
Sternum
Costa prima
Costa secunda
Clavicula (mediální část)
Costa tertia
Costa quarta
Costa quinta
Costa sexta
Úpon svalu
Crista tuberculi majoris humeri
Funkce svalu
Addukce paže
Inervace svalu
N. pectoralis medialis (kořenová inervace C5 - C7)
N. pectoralis lateralis (kořenová inervace z C8 a Th1)
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála flekční (pars clavicularis)
Ii. diagonála extenční (sternální část)
Další svaly v kategorií Svaly hrudníku - thorakohumerální