Sval Podklíčkový sval

Český název svalu
Podklíčkový sval
Latinský název svalu
Subclavius
Začátek svalu
Clavicula (sulcus musculi subclavii)
Úpon svalu
Costa prima
Funkce svalu
Inervace svalu
N. subclavius (kořenová inervace z C5 někdy i z C4 a z C6)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Ii. diagonála extenční
Další svaly v kategorií Svaly hrudníku - thorakohumerální