Sval Pilovitý sval přední

Český název svalu
Pilovitý sval přední
Latinský název svalu
Serratus anterior
Začátek svalu
Costa prima
Costa secunda
Costa tertia
Costa quarta
Costa quinta
Costa nona
Costa septima
Costa sexta
Costa octava
Úpon svalu
Margo medialis scapulae
Angulus inferior scapulae
Funkce svalu
Abdukce paže (jen nad horizontálu)
Addukce lopatky
Rotace dolního úhlu lopatky zevně
Inervace svalu
Thoracicus longus (kořenová inervace z C5 -C7)
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála flekční
Další svaly v kategorií Svaly hrudníku - thorakohumerální