Sval Malý sval prsní

Český název svalu
Malý sval prsní
Latinský název svalu
Pectoralis minor
Začátek svalu
Costa tertia
Costa quarta
Costa quinta
Úpon svalu
Processus coracoideus scapulae
Funkce svalu
Inervace svalu
N. pectoralis medialis (kořenová inervace z C5, někdy i z C4 a z C6)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Ii. diagonála extenční
Další svaly v kategorií Svaly hrudníku - thorakohumerální