Sval Mezižeberní svaly vnější

Český název svalu
Mezižeberní svaly vnější
Latinský název svalu
Intercostales externi
Začátek svalu
Costa prima (při tuberculum costae)
Costa secunda (při tuberculum costae)
Costa decima (při tuberculum costae)
Costa undecima (při tuberculum costae)
Costa tertia (při tuberculum costae)
Costa quarta (při tuberculum costae)
Costa quinta (při tuberculum costae)
Costa nona (při tuberculum costae)
Costa septima (při tuberculum costae)
Costa sexta (při tuberculum costae)
Costa octava (při tuberculum costae)
Úpon svalu
Costa secunda (horní okraj)
Costa decima (horní okraj)
Costa undecima (horní okraj)
Costa duodecima (horní okraj)
Costa tertia (horní okraj)
Costa quarta (horní okraj)
Costa quinta (horní okraj)
Costa nona (horní okraj)
Costa septima (horní okraj)
Costa sexta (horní okraj)
Costa octava (horní okraj)
Funkce svalu
Vdech
Pevná a elastická výplň mezižebří
Inervace svalu
Nervi intercostales i-xi (kořenová inervace z Th1 - Th11)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hrudníku - autochthonní