Sval Mezižeberní

Český název svalu
Mezižeberní
Latinský název svalu
Intercostales intimi
Začátek svalu
Costa prima
Costa secunda
Costa decima
Costa undecima
Costa tertia
Costa quarta
Costa quinta
Costa nona
Costa septima
Costa sexta
Costa octava
Úpon svalu
Costa secunda
Costa decima
Costa undecima
Costa duodecima
Costa tertia
Costa quarta
Costa quinta
Costa nona
Costa septima
Costa sexta
Costa octava
Funkce svalu
Pevná a elastická výplň mezižebří
Inervace svalu
Nervi intercostales i-xi (kořenová inervace z Th1 - Th11)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hrudníku - autochthonní