Sval Zadní prstencohlasivkový sval

Český název svalu
Zadní prstencohlasivkový sval
Latinský název svalu
Cricoarytaenoideus posterior
Začátek svalu
Cartilago cricoidea (zadní plocha chrupavky prstencové)
Úpon svalu
Processus muscularis cart. aryt.
Funkce svalu
Uklání hlasivkovou chrupavku
Inervace svalu
N. vagus (x.) (ramus externus - n. laryngeus superior - ramus auricularis)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hrtanu