Sval Rohoprstencový sval

Český název svalu
Rohoprstencový sval
Latinský název svalu
Ceratocricoideus
Začátek svalu
Cornu inferius
Úpon svalu
Cartilago cricoidea (dolní okraj chrupavky prstencové)
Funkce svalu
Inervace svalu
N. vagus (x.) (ramus externus - n. laryngeus superior - ramus auricularis)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hrtanu