Sval Hlasový sval

Český název svalu
Hlasový sval
Latinský název svalu
Vocalis
Začátek svalu
Cartilago thyroidea (vnitřní plocha chrupavky štítné při střední čáře)
Úpon svalu
Processus vocalis
Fovea oblonga
Funkce svalu
Mění svým napětím kmity ligamentum vocale
Inervace svalu
N. vagus (x.) (ramus externus - n. laryngeus superior - ramus auricularis)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hrtanu