Sval Hlasivkopříklopkový sval

Český název svalu
Hlasivkopříklopkový sval
Latinský název svalu
Aryepiglotticus
Začátek svalu
Cartilago arytaenoidea (vrchol chrupavky hlasivkové)
Úpon svalu
Epiglottis (vnější okraj epiglottis)
Funkce svalu
Sklání epiglottis
Inervace svalu
N. vagus (x.) (n. laryngeus inferior - n. laryngeus recurrens - ramus auricularis)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hrtanu