Sval Boční prstencohlasivkový sval

Český název svalu
Boční prstencohlasivkový sval
Latinský název svalu
Cricoarytaenoideus lateralis
Začátek svalu
Cartilago cricoidea (horní okraj laterální plochy chrupavky prstencové)
Úpon svalu
Processus muscularis cart. aryt.
Funkce svalu
Vnitřně rotuje hlasivkovou chrupavku
Inervace svalu
N. vagus (x.) (ramus externus - n. laryngeus superior - ramus auricularis)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hrtanu