Sval Dutinkosedací sval

Český název svalu
Dutinkosedací sval
Latinský název svalu
Ischiocavernosus
Začátek svalu
Os ischii
Os pubis (os pubis (dolní okraj), os ischii (dolní okraj), crus penis (clitoridis))
Úpon svalu
Dorsum penis
Funkce svalu
Erekce u muže
Inervace svalu
N. pudendus
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hráze - přiložené k pohlavním orgánům a rektu