Sval Bulvohoubovitý sval

Český název svalu
Bulvohoubovitý sval
Latinský název svalu
Bulbospongiosus
Začátek svalu
Úpon svalu
Bulbospongiosus
Sphincter ani externus
Funkce svalu
Ejakulace u muže
Svěrač poševního vchodu
Inervace svalu
N. pudendus
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hráze - přiložené k pohlavním orgánům a rektu