Sval Kostrční sval

Český název svalu
Kostrční sval
Latinský název svalu
Coccygeus (snopce uložené v ligamentum sacrospinale)
Začátek svalu
Os sacrum
Os coccygis
Úpon svalu
Os ischii (spina ischiadica)
Funkce svalu
Pružná spodina pánve
Podpůrný aparát děložní
Inervace svalu
Plexus sacralis (l4, l5, s1-s5 a co)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hráze - dno pánevní