Sval Svěrač močové trubice

Český název svalu
Svěrač močové trubice
Latinský název svalu
Sphincter urethrae
Začátek svalu
Úpon svalu
Funkce svalu
Volní svěrač močové trubice
Inervace svalu
N. pudendus
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hráze - diaphragma urogenitale