Sval Povrchový příčný hrázový sval

Český název svalu
Povrchový příčný hrázový sval
Latinský název svalu
Transversus perinei superficialis
Začátek svalu
Os ischii (tuber ischiadicum)
Úpon svalu
Centrum tendineum perinei
Funkce svalu
Podpůrný aparát pro orgány přední 1/2 pánve
Inervace svalu
N. pudendus
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hráze - diaphragma urogenitale