Sval Hluboký příčný hrázový sval

Český název svalu
Hluboký příčný hrázový sval
Latinský název svalu
Transversus perinei profundus
Začátek svalu
Os ischii
Os pubis (ramus inferior ossis, ramus ossis ischii)
Úpon svalu
Transversus perinei profundus
Funkce svalu
Podpůrný aparát pro orgány přední 1/2 pánve
Inervace svalu
N. pudendus
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hráze - diaphragma urogenitale